احمد لویمی (اهن فروش الواکی) - 12048

احمد لویمی

اهن فروش الواکی

44%
جزئیات...
نام :

احمد لویمی

نام تجاری :

اهن فروش الواکی

کد کاربری :

f24-12048

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فروش میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خوزستان ،اهواز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×