حبیب الهی

فولاد سدید ماهان

49%
نام :

حبیب الهی

نام تجاری :

فولاد سدید ماهان

کد کاربری :

f24-12045

وب سایت :

https://t.me/sadid_maha

ایمیل :

-

تلفن : 03432152202 ، 03432152203
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فولاد سدید ماهان مرکز خدماتی فولاد مبارکه در استان کرمان

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كرمان ،كرمان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :