فولاد آتیه سازان اردبیل (عباسعلی وثوق) - 12040

فولاد آتیه سازان اردبیل

عباسعلی وثوق

46%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد آتیه سازان اردبیل

نام مدیر عامل :

عباسعلی وثوق

کد کاربری :

f24-12040

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 04533874221 ، 04533874223 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

14147

توضیحات :

فولاد آتیه سازان اردبیل انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اردبيل ،اردبيل

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×