نام :

کیارش طاهری

نام تجاری :

کاسپین استیل

کد کاربری :

f24-12035

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02158245000
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فروش داخلی و صادرات انواع محصولات فولادی و استنلس استیل

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :