رسول بهرامی (بهرامی) - 11997

رسول بهرامی

بهرامی

44%
جزئیات...
نام :

رسول بهرامی

نام تجاری :

بهرامی

کد کاربری :

f24-11997

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین ورق گرم و سرد و گالوانیزه میلگرد و تیر اهن

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×