قادرعزیزی (آهن آلات وحدت) - 11989

قادرعزیزی

آهن آلات وحدت

44%
جزئیات...
نام :

قادرعزیزی

نام تجاری :

آهن آلات وحدت

کد کاربری :

f24-11989

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آهن آلات وحدت بازرگانی قوطی و میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مازندران ،قائم شهر

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×