چت

کیارش رازقیان (بازرگانی کیان شرق ایران) - 11967

کیارش رازقیان

بازرگانی کیان شرق ایران

44%
جزئیات...
نام :

کیارش رازقیان

نام تجاری :

بازرگانی کیان شرق ایران

کد کاربری :

f24-11967

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 05138442820 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بازرگانی ورق گرم و سرد و میلگرد و پروفیل لوله

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

میلگرد

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×