نام :

وحید هاشمی

نام تجاری :

دلتا کارباید

کد کاربری :

f24-11909

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

وارد کننده ماشین آلات و ابزار آلات صنعتی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

وارد کننده ماشین آلات و و ابزار آلات صنعتی

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی وحید هاشمی

مشاهده بیشتر