تورج داوودی مهر

حمل و نقل فولاد بار ایرانیان

49%
نام :

تورج داوودی مهر

نام تجاری :

حمل و نقل فولاد بار ایرانیان

کد کاربری :

f24-11874

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

حمل و نقل فولاد ایرانیان

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خوزستان ،اهواز

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

حمل و نقل فولاد بار ایرانیان

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید تورج داوودی مهر

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید