مهران دامن کشان

فولاد صنعت طالقان جی

50%
جزئیات...

آگهی های خرید مهران دامن کشان (فولاد صنعت طالقان جی) - 11868

ورق گرم (سیاه)
27 اردیبهشت، 1402 3 هفته پیش

خریدار ورق گرم

ورق گرم با مشخصات زیر خریداریم ۱.۸-۱۲۵۰ ۲-۱۲۵۰- پرداخت ۴خرداد

ورق گرم (سیاه)
27 اردیبهشت، 1402 3 هفته پیش

خریدار کویل گرم

کویل گرم ۱.۸ - ۱۲۵۰ خریداریم

ورق گرم (سیاه)
24 اردیبهشت، 1402 3 هفته پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 2 میل عرض 1250 هندی سبا فولاد با شرایط پرداخت 3 خرداد می باشیم

ورق گرم (سیاه)
18 اردیبهشت، 1402 4 هفته پیش

خریدار کویل گرم

کویل گرم 1.2-1000 1.5-1000 خریداریم

ورق گرم (سیاه)
17 اردیبهشت، 1402 1 ماه پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق 8-1100-1150-1200-1250-1300 هستم

ورق گرم (سیاه)
16 اردیبهشت، 1402 1 ماه پیش

خریدار ورق گرم

2-1000-hend 2-1250- 3-1250 خریداریم پرداخت یک هفته

ورق گرم (سیاه)
13 اردیبهشت، 1402 1 ماه پیش

خریدار ورق گرم

۲-۷۵۰-۷۷۰-۷۸۰-۷۹۰-۸۰۰-۸۵۰ خریداریم

ورق گرم (سیاه)
12 اردیبهشت، 1402 1 ماه پیش

خریدار ورق گرم

8میل و 10میل ابعادی پرداخت یک هفته ⭕️خریداریم⭕️

ورق گرم (سیاه)
10 اردیبهشت، 1402 1 ماه پیش

خریدار ورق گرم

ورق گرم 2-1250 خریداریم

ورق گرم (سیاه)
09 اردیبهشت، 1402 1 ماه پیش

خریدار ورق گرم

ورق 2 میل عرض 1250 خریداریم

ورق گرم (سیاه)
02 اسفند، 1401 3 ماه پیش

خریدار کویل گرم

کویل گرم خریداریم 2-1250 - s235j r5-1500 - s235 jr

ورق گرم (سیاه)
16 آذر، 1401 6 ماه پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق سیاه با مشخصات زیر میباشیم. ۲ میل با عرض های ۸۴ _۸۵_۸۶_۸۷/۵ _۸۸ ۳ میل با عرض های ۹۸_۹۹_۱۰۱_۱۰۲ ۱۰ میل ابعادی

×