محمد ملحی

عصر فولاد کاویان

44%
نام :

محمد ملحی

نام تجاری :

عصر فولاد کاویان

کد کاربری :

f24-11858

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02138452
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فروش انواع ورق گرم و سرد و روغنی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران خ 15 خرداد نبش پامنار ساختمان جعفری پلاک 33

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :