رضا اسدی

شرکت نمونه صنعت همدان

44%
نام :

رضا اسدی

نام تجاری :

شرکت نمونه صنعت همدان

کد کاربری :

f24-11819

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 08138263043 ، 08138263045
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولیدکننده ی پروفیل و زد .و رقهای پوششی و ذوذنقه و دامپا و سینوسی تامین ورق رنگی و گالوانیزه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

همدان ،همدان خیابان پاستور – برج پاستور – طبقه5 – واحد6 به شماره کدپستی 6516657968 کدپستی 6516657968

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولید و رقهای پوششی و ذوزنقه و دامپا و سینوسی

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

پروفیل z(پرلین)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ورق نوردی

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی رضا اسدی

مشاهده بیشتر