آرکا صنعت برش اطلس (هادی زیدآبادی) - 11807

آرکا صنعت برش اطلس

هادی زیدآبادی

53%
جزئیات...
نام شرکت :

آرکا صنعت برش اطلس

نام مدیر عامل :

هادی زیدآبادی

کد کاربری :

f24-11807

وب سایت :

http://arcutco.com/

ایمیل :

hadi.zeidabadi@gmail.com

تلفن :
شناسه ملی :

14009551221

سال آغاز فعالیت :

1399

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

5018

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كرمان ،سيرجان

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

قطعات صنعتی و درب پنجره

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

ناودانی

دسته محصول :

میلگرد آجدار