بازرگانی کیمیا فلز

هادی عبداله فام

44%
نام شرکت :

بازرگانی کیمیا فلز

نام مدیر عامل :

هادی عبداله فام

کد کاربری :

f24-11803

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خرید و فروش میلگرد و تیرآهن

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،بناب

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :