چت

محمد علی قاسم نژاد (برشکاری قاسم نژاد) - 11792

محمد علی قاسم نژاد

برشکاری قاسم نژاد

50%
جزئیات...
نام :

محمد علی قاسم نژاد

نام تجاری :

برشکاری قاسم نژاد

کد کاربری :

f24-11792

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02166672666 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

برشکاری برادران قاسم نژاد برش انواع ورق های ضخیم برش با دستگاه های CNCو دستگاه های دستی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

برش انواع ورق های ضخیم برش با دستگاه های CNCو دستگاه های دستی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

برش cnc

مشخصات:

برشکاری برادران قاسم نژاد برش انواع ورق های ضخیم برش با دستگاه های CNCو دستگاه های دستی

×