نام شرکت :

فولاد کارا پاسارگاد . تهران ورق

نام مدیر عامل :

مهدوی

کد کاربری :

f24-11745

وب سایت :

-

ایمیل :

Hamidreza_bahmanmahdavi@yahoo.com

تلفن : 02177498900 ، 02177407033
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1397

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خرید و فروش انواع ورقهای فولادی گالوانیزه ، رنگی ، روغنی ، سیاه ، اسید کانال تلگرام t.me/tehranvaragh

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :