عبدلغفور تاجی (رابیتس کار) - 11734

عبدلغفور تاجی

رابیتس کار

44%
جزئیات...
نام :

عبدلغفور تاجی

نام تجاری :

رابیتس کار

کد کاربری :

f24-11734

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

رابیتس کار

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،تربت جام

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع جوشکاری

مشخصات:

رابیتس کار

×