نام شرکت :

بازرگانی جهان استیل یاسین

نام مدیر عامل :

علی افخمی

کد کاربری :

f24-11726

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بازرگانی جهان استیل یاسین تامین انواع میلگرد .

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد کلاف

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد ساده

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :