فولاد پیام (مهندس بیژنی) - 11719

فولاد پیام

مهندس بیژنی

36%
جزئیات...
نام :

فولاد پیام

نام تجاری :

مهندس بیژنی

کد کاربری :

f24-11719

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فروش میلگرد - ضایعات - ورق- تیرآهن

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

×