نام :

علیرضا خلیفه

نام تجاری :

سازه گستر

کد کاربری :

f24-11698

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولید تیرچه بلوک - میلگرد و خاموت

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،آران وبيدگل

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تیرچه بلوک- خاموت

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید علیرضا خلیفه

مشاهده بیشتر