بازرگانی فولاد مهر آتیه ساز - 11657

بازرگانی فولاد مهر آتیه ساز

29%
جزئیات...
نام شرکت :

بازرگانی فولاد مهر آتیه ساز

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-11657

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فروشنده ورق روغنی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×