نام شرکت :

صنایع پارس گوهر سان

نام مدیر عامل :

اباذر کریمی

کد کاربری :

f24-11636

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تولید قطعات یخچال

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی

مشخصات محصول :

قطعات یخچال

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید صنایع پارس گوهر سان

مشاهده بیشتر