محسن رئیسی نافچی (Ayhan folad) - 11635

محسن رئیسی نافچی

Ayhan folad

44%
جزئیات...
نام :

محسن رئیسی نافچی

نام تجاری :

Ayhan folad

کد کاربری :

f24-11635

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 06153227084 ، 06153226216
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

صادرات فولاد،معدنی و ساختمانی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خوزستان ،آبادان خیابان امیری.خیابان کاشانی.ساختمان فارابی.طبقه دوم.واحد شماره 4

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

میلگرد کلاف