حسین زارع زاده

آهن فروشی زارع زاده

40%
نام :

حسین زارع زاده

نام تجاری :

آهن فروشی زارع زاده

کد کاربری :

f24-11631

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین تیراهن و قوطی و میلگرد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید حسین زارع زاده

مشاهده بیشتر