فولاد آساب

طهماسبی خیابانی

55%
نام شرکت :

فولاد آساب

نام مدیر عامل :

طهماسبی خیابانی

کد کاربری :

f24-11584

وب سایت :

http://assabiran.com/

ایمیل :

info@assabiran.ir

تلفن : 02166673234
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فولاد آساب تامین و وارد کننده ی فولاد های آلیاژی سرد کار و گرم کار و ....

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فولاد آساب تامین و وارد کننده ی فولاد های آلیاژی سرد کار و گرم کار و ....

فایل های ضمیمه :