نام شرکت :

صادق سازش (شرکت حدید درنیکا ساحل انزلی)

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-11559

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

ساخت قطعات لوازم یدکی قایق موتوری

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ساخت قطعات لوازم یدکی قایق موتوری

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید