نام شرکت :

خانم بیگی (آرتا تجارت)

نام مدیر عامل :

اقای صالحی

کد کاربری :

f24-11541

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بازرگانی آرتا تجارت فعالیت در زمینه شمش و سنگ آهن

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

شمش

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی خانم بیگی (آرتا تجارت)

مشاهده بیشتر

درخواست خرید خانم بیگی (آرتا تجارت)

مشاهده بیشتر