چت

پیام آزمون (متالیز) - 11540

نام شرکت :

پیام آزمون (متالیز)

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-11540

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 09121052849
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بازرگانی متالیز فروش ورق آلیاژی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران بازار شاداباد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×