موتور اسکن (شهسواری) - 11538

موتور اسکن

شهسواری

44%
جزئیات...
نام شرکت :

موتور اسکن

نام مدیر عامل :

شهسواری

کد کاربری :

f24-11538

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تولید دستگاه صنعتی مثل بالانس و لاستیک در آور و کلا تجهیزات تعمیرگاهی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

مشخصات:

دستگاه صنعتی مثل بالانس و لاستیک در آور و کلا تجهیزات تعمیگاهی

×