چت

حسن آب برین

اهن الات آب برین

44%
جزئیات...

آگهی های خرید حسن آب برین (اهن الات آب برین) - 11533

ورق گرم (سیاه)
04 دی، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 5 و 6 عرض 1/5 به تعداد 3 برگ خریدار می باشیم.

میلگرد ساده
19 تیر، 1400 3 سال پیش

خریدار میلگرد ساده

خریدار میلگرد ساده از ۵۰ الی ۱۵۰ ظرفیت

میلگرد ساده
12 تیر، 1400 3 سال پیش

خریدار میلگرد ساده

خریدار میلگرد ساده از 50 الی 150

میلگرد
13 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد سایز 110 به مقدار 10 تن

×