چت

حسن آب برین (اهن الات آب برین) - 11533

حسن آب برین

اهن الات آب برین

44%
جزئیات...
نام :

حسن آب برین

نام تجاری :

اهن الات آب برین

کد کاربری :

f24-11533

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فروش ورق های صنعتی . الیازی و ضخیم بار 20 میل به بالا

آدرس ها و دفاتر
آدرس انبار :

تهران ،تهران شاد اباد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

مشخصات:

ورق های الیازی

×