حسن آب برین

اهن الات آب برین

44%
نام :

حسن آب برین

نام تجاری :

اهن الات آب برین

کد کاربری :

f24-11533

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فروش ورق های صنعتی . الیازی و ضخیم بار 20 میل به بالا

آدرس ها و دفاتر
آدرس انبار :

تهران ،تهران شاد اباد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ورق های الیازی

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی حسن آب برین

مشاهده بیشتر

درخواست خرید حسن آب برین

مشاهده بیشتر