نام :

حسن سالکی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1147

وب سایت :

-

ایمیل :

hassansaleki@yahoo.com

تلفن : 02156546545 ،
کد ملی :

0074652206

سال آغاز فعالیت :

1376

توضیحات :

فروش لوله های 4 اینچ تا 96 اینچ

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

انبار لوله های صنعتی

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انبارداری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

انبار لوله های صنعتی

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی حسن سالکی

مشاهده بیشتر