حسن سالکی - 1147

نام :

حسن سالکی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1147

وب سایت :

-

ایمیل :

hassansaleki@yahoo.com

تلفن : 02156546545 ،
کد ملی :

0074652206

سال آغاز فعالیت :

1376

توضیحات :

فروش لوله های 4 اینچ تا 96 اینچ

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

مشخصات:

انبار لوله های صنعتی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انبارداری

مشخصات:

انبار لوله های صنعتی

×