شرکت رنگین فلز (باقرزاده) - 11453

شرکت رنگین فلز

باقرزاده

44%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت رنگین فلز

نام مدیر عامل :

باقرزاده

کد کاربری :

f24-11453

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02165834575 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تولید کننده و فروش فلزات رنگی ( آلومینیوم ، مس ، برنج ، فسفربرنز )

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

فلزات رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

آلومینیوم. مس . برنج

×