مهدی زرمهر (آرسس فولاد ایرانیان) - 11432

مهدی زرمهر

آرسس فولاد ایرانیان

45%
جزئیات...
نام :

مهدی زرمهر

نام تجاری :

آرسس فولاد ایرانیان

کد کاربری :

f24-11432

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 0313701 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1399

توضیحات :

بازرگانی انواع ورق روغنی وو سیاه و اسید شویی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

تلفن :

0313701

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قوطی ستونی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق اسید شویی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت