نام :

حمیدرضا رضائی

نام تجاری :

آهن آلات رضایی

کد کاربری :

f24-11421

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

4311811756

سال آغاز فعالیت :

1400

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

قزوين ،قزوين

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

3

تلفن :

09108373801

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

بیشتر خورد فروشی می کنند

فایل های ضمیمه :
گالری تصاویر

اعلام موجودی حمیدرضا رضائی

مشاهده بیشتر