فولاد آراد ثمین (پناهی) - 11420

فولاد آراد ثمین

پناهی

44%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد آراد ثمین

نام مدیر عامل :

پناهی

کد کاربری :

f24-11420

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فولاد آراد ثمین ورق سیاه و لوله صنعتی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله گالوانیزه

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

لوله صنعتی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

×