نام شرکت :

انجمن تابلو

نام مدیر عامل :

خسروی پور

کد کاربری :

f24-11373

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02188705071
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

انجمن سازندگان تابلو برق

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تابلو برق. خریدار ورق و نبشی و پروفیل

فایل های ضمیمه :