ساراکرم نژاد

فولاد خاورمیانه

44%
نام :

ساراکرم نژاد

نام تجاری :

فولاد خاورمیانه

کد کاربری :

f24-11360

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02149381
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بازرگانی تیراهن و میلگرد _ داخلی 108

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان غربي ،مهاباد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :