نام :

علي اکبري

نام تجاری :

اهن الات اکبری

کد کاربری :

f24-11337

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02538854588
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بازرگانی اهن الات ساختمان ورق گالوانیزه رنگی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

قم ،قم شهرک قم. بلواراصناف قطعه 191 کوچه 7

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

02538854588

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :