گروه فنی پویاخودرو (پویاخودرو) - 11332

گروه فنی پویاخودرو

پویاخودرو

44%
جزئیات...
نام :

گروه فنی پویاخودرو

نام تجاری :

پویاخودرو

کد کاربری :

f24-11332

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

گروه فنی پویاخودرو

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مازندران ،بابل گروه فنی پویا خوردو

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

تولید قطعات خودرو

×