نام :

سید یحیی قائم مقامی

نام تجاری :

آهن تهمتن

کد کاربری :

f24-11321

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166288583
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین ا نواع ورق و سایر مقاطع فولادی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران شاد آباد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :