رضا سردابی

سوله سازی

44%
جزئیات...

آگهی های خرید رضا سردابی (سوله سازی) - 11319

میلگرد آجدار
07 تیر، 1402 3 ماه پیش

خریدار گرد

تقاضای میلگرد ۱۴ تا ۲۰ به صورت اعتباری چکی به 10 ظرفیت را داریم.

تیرآهن هاش (H)
04 تیر، 1402 3 ماه پیش

تیراهن خریداریم

تیراهن فایکو سایز 14 به میزان 2 میلیارد به صورت چکی خریداریم.

میلگرد آجدار
04 تیر، 1402 3 ماه پیش

تقاضای میلگرد اعتباری

تقاضای میلگرد 14 تا 20 به صورت اعتباری چکی به میزان 2 میلیارد را داریم.

×