چت

رضا سردابی (سوله سازی) - 11319

نام :

رضا سردابی

نام تجاری :

سوله سازی

کد کاربری :

f24-11319

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

سوله سازی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه

مشخصات:

سوله ساز

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×