محمد فتحی (سوله سازی کیان) - 11309

محمد فتحی

سوله سازی کیان

36%
جزئیات...
نام :

محمد فتحی

نام تجاری :

سوله سازی کیان

کد کاربری :

f24-11309

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

سوله سازی کیان خرید و فروش ضایعات و قراضه

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×