صنایع فولاد آرون تجارت تیوان

بهاره وفادار

55%
جزئیات...

اعلام موجودی صنایع فولاد آرون تجارت تیوان (بهاره وفادار) - 11276

مواد اولیه خام
09 آبان، 1400 1 سال پیش

صورت بار مواد اولیه خام 29 مهر (کد : 29909)

"❇️صنایع فولاد آرون تجارت تیوان 💠تامین محصولات طویل آهن و فولادی ⬅️تیر آهن و میلگرد و نبشی ⬅️ورق آلومنیوم ⬅️شمش ⬅️آهن اسفنجی 021-88581861 021-88581862"

نبشی
09 آبان، 1400 1 سال پیش

صورت بار نبشی 29 مهر (کد : 29908)

"❇️صنایع فولاد آرون تجارت تیوان 💠تامین محصولات طویل آهن و فولادی ⬅️تیر آهن و میلگرد و نبشی ⬅️ورق آلومنیوم ⬅️شمش ⬅️آهن اسفنجی 021-88581861 021-88581862"

سایر فلزات
09 آبان، 1400 1 سال پیش

صورت بار سایر فلزات 29 مهر (کد : 29907)

"❇️صنایع فولاد آرون تجارت تیوان 💠تامین محصولات طویل آهن و فولادی ⬅️تیر آهن و میلگرد و نبشی ⬅️ورق آلومنیوم ⬅️شمش ⬅️آهن اسفنجی 021-88581861 021-88581862"

شمش
16 آبان، 1400 1 سال پیش

صورت بار شمش 29 مهر (کد : 29906)

"❇️صنایع فولاد آرون تجارت تیوان 💠تامین محصولات طویل آهن و فولادی ⬅️تیر آهن و میلگرد و نبشی ⬅️ورق آلومنیوم ⬅️شمش ⬅️آهن اسفنجی 021-88581861 021-88581862"

تیرآهن (IPE)
16 آبان، 1400 1 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 29 مهر (کد : 29905)

"❇️صنایع فولاد آرون تجارت تیوان 💠تامین محصولات طویل آهن و فولادی ⬅️تیر آهن و میلگرد و نبشی ⬅️ورق آلومنیوم ⬅️شمش ⬅️آهن اسفنجی 021-88581861 021-88581862"

میلگرد آجدار
16 آبان، 1400 1 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 29 مهر (کد : 29904)

"❇️صنایع فولاد آرون تجارت تیوان 💠تامین محصولات طویل آهن و فولادی ⬅️تیر آهن و میلگرد و نبشی ⬅️ورق آلومنیوم ⬅️شمش ⬅️آهن اسفنجی 021-88581861 021-88581862"

×