مهدی چراغی

سدید آذین فولاد تابان

36%
نام :

مهدی چراغی

نام تجاری :

سدید آذین فولاد تابان

کد کاربری :

f24-11271

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فروش میلگرد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :