محمد ابراهیمی

آهن آلات ابراهیمی

44%
نام :

محمد ابراهیمی

نام تجاری :

آهن آلات ابراهیمی

کد کاربری :

f24-11232

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فرو شاه اهن الات ساختمانی و انواع ورق

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خوزستان ،آبادان ابادان. ایستگاه 12. روبروی اراگاه سید عباس

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید محمد ابراهیمی

مشاهده بیشتر