بابک طاهری

آباد سازان

44%
جزئیات...

اعلام موجودی بابک طاهری (آباد سازان) - 11229

ورق روغنی (سرد)
17 خرداد، 1401 9 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 17 خرداد (کد : 40576)

آباد سازان فروش ورق سیاه نورد لوله اهواز ورق روغنی هفت الماس

ورق گرم (سیاه)
17 خرداد، 1401 9 ماه پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 17 خرداد (کد : 40575)

آباد سازان فروش ورق سیاه نورد لوله اهواز ورق روغنی هفت الماس

ورق گرم (سیاه)
15 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 15 تیر (کد : 19949)

عرضه کننده ورق سیاه گیلان ضخامت 2 تا 12

×