چت

بابک طاهری (آباد سازان) - 11229

نام :

بابک طاهری

نام تجاری :

آباد سازان

کد کاربری :

f24-11229

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02126203451
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آباد سازان فروش ورق سیاه نورد لوله اهواز ورق روغنی هفت الماس

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

مشخصات:

ورق هفت الماس

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

ورق گیلان ورق فولاد مبارکه ورق کاویان

×