شرکت بین المللی ایتوک (فرامرزی) - 11215

شرکت بین المللی ایتوک

فرامرزی

52%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت بین المللی ایتوک

نام مدیر عامل :

فرامرزی

کد کاربری :

f24-11215

وب سایت :

-

ایمیل :

Sami.faramarzi.sf@gmail.com

تلفن :
شناسه ملی :

14009425639

سال آغاز فعالیت :

1399

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

564959

توضیحات :

شرکت بین المللی ایتوک شرکت بین المللی ایتوکانجام کلیه امور مربوط به مهندسی مشاوره ، واردات صادرات ومشاور در خرید و فروش معادن شرکت در مزایده و مناقصات داخلی و بین المللی و تهیه اسناد مربوطه ، ارایه خدمات مدیریت تامین منابع مالی ارایه آموزش و تامین نیروی انسانی جهت کلیه مراکز ، انجام کلیه خدمات مدیریتی،مهندسی و مشاوره ای در چهارچوب شرح خدمات شرکت شامل پی جویی ، اکتشاف ، حفاری ، استخراج ، مهندسی ، مشاوره و نظارت در ساخت و تجهیز کلیه پروژه های صنعتی و معدنی وخرید ، فروش اقلامی که در کشور جمهوری اسلامی منع قانونی نداشته و قابل مبادله باشند از جمله مواد معدنی و مشتقات سرمایه گزاری.

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

میلگرد کلاف

دسته محصول :

فلزات غیر آهنی

دسته محصول :

میلگرد آجدار

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

فلزات غیر آهنی

دسته محصول :

مواد معدنی

دسته محصول :

میلگرد کلاف

×